Garderbladet udgives af Præsidiet for De Danske Garderforeninger i samarbejde med Den Kongelige Livgarde. Bladet udsendes til medlemmerne af 69 garderforeninger i Danmark og 9 i USA, Canada, Australien, Storbritannien og Singapore. Garderbladet fordeles til Livgardens tjenstgørende personel på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København. Garderbladet sendes også til Livgardens personel, der midlertidig gør tjeneste i såvel Kosovo, Irak og Afghanistan.   Garderbladet udgives 11 gange om året i et oplag af ca. 13.500 pr. blad.   Du kan læse Garderbladet ved at klikke på nedenstående links:

September

September 2014

August 2014

August 2014

Juli 2014

Juli 2014

Maj-juni 2014

Maj-juni 2014

April 2014

April 2014

Marts 2014

Marts 2014

Februar 2014

Februar 2014

Januar 2014

Januar 2014

December 2013

December 2013

November 2013

November 2013

Oktober 2013

Oktober 2013

September 2013

September 2013

Posted by admin On november - 30 - 2013